اخبار و اطلاعیه ها

شرکت در انتخابات

جهت شرکت در انتخابات باید ابتدا وارد سامانه شوید.

ثبت نام گزینه

جهت ثبت نام به عنوان کاندیدا در انتخابات حتما می بایست از طریق لینک ورود به سامانه، وارد سامانه شوید و سپس نسبت به ثبت نام  اقدام کنید.

تحت نظارت وف بومی