انتخاب نمایندگان کارکنان در فرایند انتخاب کارمند نمونه
 • نام: انتخاب نمایندگان کارکنان در فرایند انتخاب کارمند نمونه
 • توضیحات:

  با سلام و احترام

  با عنايت به  تبصره 2 دستور العمل انتخاب كارمند نمونه،  موضوع نامه شماره 3701 / 200 / 1402 مورخ 04 / 02 / 1402 مبني بر انتخاب نماینده جهت معرفي به كميته نهايي انتخاب كارمندان نمونه، خواهشمند است از تاريخ  17 / 02 / 1402 لغايت 20 / 02 / 1402   نسبت به انتخاب نمايندگان مورد نظر (حداکثر 6 نفر)  اقدام فرماييد.

 • تعداد انتخاب های مجاز: 6
 • امکان ثبت رای ممتنع: وجود ندارد.
 • زمان شروع انتخابات: یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 ساعت : 8:00:00
 • زمان پایان انتخابات: چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402 ساعت : 23:59:00
گزینه های منتخب
نتایج انتخابات
 • تعداد کل آرای دریافت شده: 1734
 • تعداد افراد شرکت کننده: 340
 • تعداد افراد مجاز به شرکت در انتخابات: 2381

تحت نظارت وف بومی